Създаден на: 01.02.2015

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.BORDOFASHION.COM – САЙТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА "БОРДО" ООД
Сайтът WWW.BORDOFASHION.COM предлага възможност за закупуването на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания ЕКОНТ. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му. 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "Бордо" ООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина WWW.BORDOFASHION.COM. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на WWW.BORDOFASHION.COM, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
1.3. След кликане на бутона "ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА ", потребителят се съгласяват да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща или чрез телефонно обаждане.
1.4. "Бордо" ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица "Бордо" ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
1.5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА
2.1.Стоката, която се предлага на WWW.BORDOFASHION.COM е произведена от "Бордо" ООД. 
2.2.Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.
2.3.Цветовете, в които се предлага съответният модел, са показани също до него, като предтавляват снимани мостри  или цветови код отговарящ на реалния цвят. "Бордо" ООД не носи отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.
2.4.Всеки артикул има отделна цена. Ако клиентът иска да комбинира горна с долна част, следва да поръча и двете части по отделно. Ако клиентът има нужда от различен размер за горна и долна част, това трябва да се упомене при поръчването на двата артикула в полето „допълнителна информация“.
2.5.Артикулите са оразмерени, съгласно приетата българка номерация. За артикулите от трико се използва буквената номерация.

III. ДОСТАВКА
3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, "Бордо" ООД се освобождава от риска за състоянието на стоката и не носи отговорност за нейното изгубване, погиване или повреждане. "Бордо" ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "Бордо" ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, "Бордо" ООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато "Бордо" ООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, "Бордо" ООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Бордо" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3.2.2. Куриерска фирма „Еконт” не се ангажира с услугата отваряне на пратката преди плащане.
3.2.3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
3.3. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 08:00 до 16:00 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 16:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 08:00 ч.
IV. ЦЕНИ
Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Репубклика България се извършва от куриерска компания ЕКОНТ. Цената, която потребителят/клиентът дължи за транспорт се определя от тарифните условия на куриера за даденото населено място. За поръчки над 140 лв. транспортните разходи са за сметка на "Бордо" ООД.
V. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА
Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. След упражняване правото на отказ последния е длъжен да върне получените стоки в цялост, в същия вид, както са доставени, с ненарушена опаковка, годни за последваща продажба на други клиенти, заедно с цялата придружаваща ги документация. При условие, че са изпълнени тези изисквания "Бордо" ООД се задължава незабавно да възстанови заплатените суми от клиента. Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.
VI. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. В случай че имате претенции относно качеството на закупения от Вас продукт и смятате, че имате основание за рекламация, констатирана в течение на неговата употреба:
6.1.1. Свържете се с нас за да ни уведомите предварително за рекламацията на посочените в сайта контакти или директно се обадете на телефон:  0897 894 701.
6.1.2. Изпратете ни за Ваша сметка продукта до производствената ни база в гр. Русе,  ул. „Рига”, № 9. Изпратете в писмен вид основанията си за рекламация, както и какво бихте искали:
- Да получите същия продукт - нов.
- Да получите парите си обратно - в този случай укажете банкова сметка.
6.1.3. Наш служител ще разгледа Вашия случай и ако рекламацията бъде уважена, ще предприемем действията които сте пожелали. При удовлетворяване на рекламацията куриерските услуги, ще са за наша сметка, като ще Ви възстановим парите които сте заплатили за изпращането на продукта до складовата ни база.
6.2. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й. 
6.3. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката - касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката. 
6.4. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията - чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна, както и евентуално възстановяване на платената сума.
6.5. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако "Бордо" ООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина. 
6.6. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
7.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина WWW.BORDOFASHION.COM.
7.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
7.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата WWW.BORDOFASHION.COM.
7.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на "Бордо" ООД се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина WWW.BORDOFASHION.COM.
  • да уведомява незабавно "Бордо" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети "Бордо" ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
7.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
8.1. "Бордо" ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
8.2. "Бордо" ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на WWW.BORDOFASHION.COM.
8.3. "Бордо" ООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "Бордо" ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "Бордо" ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.BORDOFASHION.COM.3а. "Бордо" ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
8.4. "Бордо" ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на "Бордо" ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за "Бордо" ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
8.5. "Бордо" ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
8.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "Бордо" ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на полочения e-mail адрес."Бордо" ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които "Бордо" ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8.7. "Бордо" ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Бордо" ООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "Бордо" ООД.
8.8. "Бордо" ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
IX. ЛИЧНИ ДАННИ 
Правилата за събиране и използване на личните данни са описани в секция „поверителност на данните“ и са достъпни на следния линк http://bordofashion.com/privacy-poicy.php
X. ИЗМЕНЕНИЯ
Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Бордо" ООД, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "Бордо" ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "Бордо" ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
XI. ТЕРМИНОЛОГИЯ
11.1. Под "Потребител/клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата WWW.BORDOFASHION.COM на своя компютър.
11.2. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
11.3. Интернет магазина WWW.BORDOFASHION.COM е собственост на "Бордо" ООД.
11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд Република България, съобразно българското законодателство.


"
Бордо" ООД
Адрес по регистрация: гр. Русе, ул. "
Рига" № 9
ИН по ЗДДС: BG 117
004762
МОЛ:
Бисерка Гецова


АДРЕС за кореспонденция с "
Бордо" ООД:
гр. Русе, ул. "
Рига" № 9
Телефон: 082/
84 55 50
E-mail: contact@bordofashion.com
E-mail: manager@bordobg.com